Sprawozdania Burmistrza


 

Zdjęcie Burmistrza Kargowej

Burmistrz – Jerzy Fabiś

Gmina Kargowa na Facebook`u

 

DYŻUR BURMISTRZA:

Zgodnie z art.26 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.

Burmistrz realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. Organizacja i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kargowej określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza.

Pracownicy urzędu przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.

Do pobrania: